Citaten

 • Wanneer je weet wat je doel is, vereenvoudigt dat je leven en heb je richting in je leven
 • Het leven is keuzes maken het een te doen en het ander te laten. Elke keuze levert wat op en kost wat.
 • In een tijd waarin we onszelf maar heel weinig hoeven te ontzeggen, doet zich het vreemde voor dat we steeds minder tevreden zijn.
 • Eenvoud is de sleutel om van een complex leven een succes te maken.(Henry Cloud, psycholoog en auteur)
 • Geluk heeft niet zoveel te maken met (het vergaren van) bezit en rijkdom maar wel met een levenswijze van eenvoud, soberheid, vrede, rust en tevredenheid. Van genieten van wat je hebt en van wat er is. Gewoon genieten in de zon, de natuur, wandelen, fietsen, werken, liefhebben, lachen, dromen, eten als je honger hebt, slapen als je moe bent, tijd voor God, voor je gezin en voor je omgeving.
 • Geluk is niet hebben naar wat je verlangt maar verlangen naar wat je hebt.
 • Het is een zegen nooit iets nodig te hebben voordat je het hebt.
 • Mensen voelen zich vaak gelukkiger en tevreden indien ze niet werken voor het geld maar om iets voor elkaar te krijgen.
 • Niets is genoeg voor wie genoeg te weinig vindt.
 • Het is van belang dat mensen het idee hebben van een zinvol bestaan, het gevoel hebben met iets nuttigs en zinvols bezig te zijn.
 • Elke mens heeft de behoefte aan zich te ontwikkelen, de behoefte aan erkenning en bevestiging en de behoefte om gelukkig te worden.
 • Psychische klachten komen vaak voort uit onvervulde verlangens die we geen plek hebben gegeven.
 • Wij hebben leermeesters nodig voor zowel het leren van een vak als voor het leven zelf.
 • Ik trek me regelmatig terug om te genieten van wat mooi is, de rust en stilte, de eenzaamheid. Dat verschaft me de ruimte voor persoonlijke reflectie, zelfonderzoek en werkelijke ontmoeting met God (God zoeken en zijn woord overpeinzen). Tijd om dichtbij mezelf en mijn verlangens te komen.
 • Echte grootsheid wordt vertegenwoordigd door de bereidheid je op te offeren voor het welzijn van anderen en niet door verlangens naar macht en erkenning.
 • Het is makkelijk om te analyseren, te bekritiseren en te praten over alle problemen in de wereld. Maar wat we echt nodig hebben, zijn mensen die niet alleen praten over problemen maar er ook iets aan doen.
 • Als je ergens tegen bent, moet je ook je verantwoordelijkheid nemen om het op te lossen.
 • Wij hebben daadkrachtige mannen en vrouwen nodig om ons te leiden in de strijd voor onze vrijheid, veiligheid, welzijn, cultuur, identiteit, normen en waarden. Een strijd voor onze toekomst en die van onze kinderen.
 • Al wat nodig is voor het kwade om te zegevieren is dat goede mannen en vrouwen niets doen.
 • In tijden van zwijgende en wegkijkende meerderheden komen altijd de minderheden aan de macht.
 • Niets geeft mij meer voldoening dan het vaderschap (een veilige haven zijn voor mijn kinderen, een haven waar altijd de lichten branden, waar rust, vrede en vreugde zijn, waar een kind zich veilig voelt en groeien kan, waar hij zich geborgen weet) en een rustige dag doorgebracht met mijn gezin.
 • Het grootste wat je je kinderen kan geven, is te houden van hun moeder
 • De vreugde van arbeid is te vinden in handenarbeid. Handenarbeid is het meest eenvoudige, het meest natuurlijke en efficiënte middel om mensen geestelijk te genezen.
 • Behandel de ander zoals jezelf behandeld wilt worden.
 • Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets.
 • Het proces van minder uitgeven en minder bezittingen verwerven, vereenvoudigt je leven en brengt innerlijke rust en vrede.
 • We moeten ontdekken dat wanneer we steeds minder oppotten voor morgen, er voor deze dag steeds meer is voor iedereen.
 • Verlangen naar een beter leven. Een thuis waar we op onze plaats zijn, ons thuis voelen. We wonen in een wereld die niet meer aansluit bij onze diepste verlangens.
 • We kunnen niet meer omgaan met problemen en moeilijkheden. We willen direct een oplossing. Iets doen om ons leven fijner te maken. Maar mensen die eerlijk zijn, weten, als ze lang genoeg hebben geleefd, dat niets gaat zoals het moet gaan; nu niet en nooit in dit leven.
 • Wanneer iets voorbij is, laat het dan achter je.
 • Kennis is data en feiten, maar wijsheid is weten wat de goede en juiste manier is om te leven.
 • Echte vreugde voel je pas als je ziet dat je kinderen gelukkig en vrolijk van het leven genieten.
 • Weinig nodig hebben is beter dan veel bezitten. (James M Barrie)

Reacties zijn gesloten.