Over

Ik ben André Butter, geboren in 1965, woonachtig in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee.
Ik heb het grootste deel van mijn leven doorgebracht in dorpen op het platteland met weilanden, dijken, zee, rivieren en sloten rondom. Tot mijn 27e gewoond en opgegroeid in Krimpen aan den IJssel. Toen de weilanden en polders steeds meer plaatsmaakten voor nieuwbouw en bedrijventerreinen, het dorp en de dorpen rondom naar elkaar en Rotterdam groeiden, ben ik ‘weggevlucht’ naar Goeree-Overflakkee.

Ik ben getrouwd met Petra en vader van Tessa en Ruben. 

Leidraad in mijn leven is het christelijk geloof. Daar vind ik betekenis, zingeving en de normen en waarden die mijn leven inhoud en richting geven. De Bijbel vertelt het verhaal van verleden, heden en toekomst en ik kies ervoor om me daaraan vast te klampen en Jezus te geloven op zijn woord.

Ik ben introvert: dat houdt in dat ik energie haal uit o.a. het alleen zijn, de stilte en afzondering, het nadenken en dagdromen, tijd en ruimte voor mezelf, ik één op één gesprekken verkies boven groepsactiviteiten, mijn sociale contacten beperk tot mijn naaste kring (gezin, familie, dorpsgenoten), ik niet van small-talk houd.

De typische introvert
Introverten halen hun energie uit zichzelf. De typische introvert komt alleen onder dwang op een feestje, en is dan vaak als eerste weer vertrokken. Liever duikt hij in een boek of gaat fijn zitten dagdromen.

Een introvert haalt zijn energie het liefste uit de innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en ideeën. Hij krijgt meer energie alléén, raakt gemotiveerd door ideeën en fantasieën, verkiest één-op-één gesprekken, denkt eerst en doet later, luistert naar wat niet vermeld is, leest boeken, overdenkt een probleem, wil ruimte en tijd voor zichzelf, heeft een goede concentratie en is rustig.

Introverte mensen hebben behoefte aan stilte en bezinning, kunnen opzien tegen sociale contacten en de opeenstapeling van informatie, zeker als zij niet de kans krijgen om even uit het sociale verkeer te stappen, tot rust te komen en de nieuwe indrukken te verwerken. Kiezen in contacten voor de diepte: weinig maar diepgaand. Als je met een introvert wilt praten, sla de koetjes en kalfjes dan maar over. Introverten vinden het heerlijk om te praten, maar dan wel diepgaande conversaties over onderwerpen die ze na aan het hart liggen. Ze vinden het geweldig om het gesprek aan te gaan en prikken dan al snel door de oppervlakte heen. De meeste introverten vinden ‘small talk’ maar tijdverspilling, of het moet al met iemand zijn die ze nog maar net kennen.

Mijn levensdoel

Wanneer je weet wat je doel is, vereenvoudigt dat jouw leven en heb je richting in je leven.

  • Het leven voor mij als christen bestaat uit het zoeken en liefhebben van God, het luisteren naar Hem en richting in mijn leven krijgen. God zoeken en de Bijbel overpeinzen geeft me inzicht in wat echt belangrijk is en wat niet. Het leert mij de juiste keuzes te maken en christelijk te leven. 
  • Er zijn en mij inzetten voor mijn vrouw en kinderen en directe omgeving en eenvoudigweg tevreden zijn om daar deel van uit te maken.

De samenleving die ik voor ogen heb, is een veilige en leefbare samenleving met aandacht voor de kwaliteit en leefbaarheid van het bestaan. Een samenleving die niet slechts in het teken staat van werken, produceren en consumeren, maar die mede gekenmerkt wordt door rust en ontspanning, liefde en zorg, veiligheid, dienstbaarheid en verantwoordelijkheid.
Een samenleving met als motto: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

 

Uitgangspunten zijn: zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, veiligheid, rechtvaardigheid en compassie.
Uitgangspunt voor mij is een samenleving waarin wij de verantwoordelijkheid hebben te voorzien in ons eigen levensonderhoud en dat van ons gezin, ons als goede ouders en burgers te gedragen, ons in te zetten voor de kwaliteit en leefbaarheid van de samenleving (welzijn en welbevinden, fatsoen, veiligheid, bestrijden van armoede en onrecht, opkomen voor vrijheid, recht en gerechtigheid voor ieder). Daar waar mensen niet in staat zijn om in eigen levensonderhoud te voorzien (arm en behoeftig) dient de samenleving bij te springen. Hierbij is een eenvoudige levensstijl de basis.

  • Basic levenswijze van eenvoud, soberheid, vrede, rust en tevredenheid. Van genieten van wat ik heb en van wat er is.

Geluk heeft niet zoveel te maken met (het vergaren van) bezit en rijkdom maar wel met een levenswijze van eenvoud, soberheid, vrede, rust en tevredenheid. Van genieten van wat je hebt en van wat er is. Gewoon genieten in de zon, de natuur, wandelen, fietsen, werken, liefhebben, lachen, dromen, eten als je honger hebt, slapen als je moe bent, tijd voor God, voor je gezin en voor je omgeving.

  • Streven naar een stoppen met werken tussen mijn 60-62e en mij dan geheel toeleggen op alle andere leuke dingen in het leven, zonder een ‘moeten’. Onderdeel daarvan is FIRE (FIRE staat voor Financial Independence Retire Early en is een beweging die inspeelt op het geld opzij zetten om eerder met pensioen te kunnen gaan), het zo snel mogelijk aflossen van de hypotheek op de eigen woning en mijn (gespaarde) geld goed Investeren.

Buiten mijn werk en gezin houd ik mij zoveel mogelijk bezig met een afwisseling van actief zijn en lanterfanten en bovenal met te genieten van wat ik heb en wat er is:

Reacties zijn gesloten.