Leven op maat

Voor een prettig bestaan is het noodzakelijk om een leven op maat te leiden, de balans niet te verliezen, niet uit het lood te raken. Streven naar balans tussen werk en vrije tijd, rust en beweging, ritme en regelmaat, spreken en zwijgen, afwisseling. Zorgvuldig omgaan met iedereen en alles wat je is toevertrouwd, zodat je een leven in de juiste maat kunt leiden. Van goede wil zijn en je taken als verantwoordelijk lid van de maatschappij voor je medemensen op je nemen.
Een van de populaire manieren om productief te zijn en je doelen te halen, is het volgen van de methode van Benedictus van Nursia. Deze monnik leefde van 480 tot 547 en staat bekend om zijn kloosterregels. Kern van zijn aanpak luidt: werk vanuit aandacht en gebruik vaste tijden voor vaste taken. Dit vergt overigens wel een heel andere manier van denken dan we gewend zijn. Maar door op die manier in het leven te staan, stijgt de kwaliteit van je werk, komt er meer rust in je agenda komt en neemt het plezier in je werk toe.
Benedictus geloofde in het heilzame effect van een vast dagritme met een goede balans tussen ontspanning, inspanning en beschouwing. In zijn tijd bestond het ritme uit acht uur bidden, acht uur werken en acht uur rusten. Waarschijnlijk zul jij je dag op een andere manier willen inrichten, maar belangrijk is te kiezen voor een vast stramien en je daar elke dag aan vast te houden.
Groot voordeel is dat je nooit tijd hoeft te besteden aan de vraag wat je moet doen. Dat leverde de kloosterlingen een gevoel van ontspanning en rust op. Gecombineerd met het eerste principe, alles doen met aandacht, wordt je productiviteit vele malen groter.
Ander voordeel van zo’n duidelijke en vaststaande planning is dat er afwisseling in zit. Verandering van spijs doet eten. Door inspanning af te wisselen met ontspanning en beide met aandacht te doen ontstaat er veel meer rust in je hoofd.
Naast werk met aandacht en een vast stramien had Benedictus nog enkele belangrijke regels. De eerste drie gaan over de manier waarop je bezig bent. In het Latijns: Stabilitas, Conversatio morum en Obedientia.

Stabilitas: erbij blijven met je aandacht, loop niet weg
Stabilitas (standvastigheid, blijvendheid, betrokkenheid, commitment, volharding) houdt in dat je blijft bij alles waaraan je je verbonden hebt. Laat je niet te snel afleiden en loop niet weg als het even moeilijk wordt. Het gaat over betrokkenheid, volhouden op de plek waar je hoort, met je volle aandacht erbij blijven.

Conversatio morum: elke dag kleine stapjes vooruit/groeien.
Letterlijk betekent conversatio morum: verandering in waarden en levenswijze. Dit betekent dat je elke dag bezig bent met het – stapje voor stapje – verbeteren van je levenshouding, werk- en levensstijl. Het gaat over veranderen in kleine stapjes, met als doel persoonlijke groei en kwaliteit van leven. Het gaat om haalbare doelen, het aanleren van goede gewoontes. Is er steeds geen tijd om genoeg tot rust te komen in de week? Bouw dan een uur in op een geschikte dag om altijd te wandelen en de boel de boel te laten.

Obedientia: de kunst van het aandachtig luisteren en gehoor geven.
Obedientia wordt vaak vertaald als ‘gehoorzaamheid’. Dat wordt hier echter niet bedoeld. Het gaat om het horen in ge-hoor-zaamheid: goed luisteren naar elkaar. Of nog beter: met al je zintuigen openstaan naar wie of wat je aandacht vraagt.
Luister naar je gevoel, je intuïtie en naar de adviezen en/of ervaringen die je tegenkomt. En durf vervolgens te gaan voor dat wat je hart je ingeeft.

De 3 benedictijnse regels zijn gericht op groei en bevrijding. Ze zijn vroeger vaak strikt en star uitgelegd, maar vanuit de vertaling van Wil Derkse kan er ook op een andere manier naar gekeken worden. En dan nu zoveel eeuwen later, zijn ze nog steeds geldig. Universele waarheden. En het mooie is natuurlijk dat ze ook voor mijn levensmissie toegepast kunnen worden. Het leven als christen maar ook financiële vrijheid b.v. hebben natuurlijk alles te maken met groei en bevrijding.
Stabilitas: erbij blijven met je aandacht, loop niet weg
Wil b.v. financiële vrijheid ervaren dan zal je jezelf eraan moeten committeren. Volhouden en niet weglopen als het even tegen zit. Vertrouwen hebben dat het goed komt, ook als het er even helemaal niet zo naar uit ziet. Stabilitas dus, vol vertrouwen en geduldig volhouden. Niet alleen geldig voor het bereiken van financiële vrijheid, maar ook in je (dagelijkse) leven, je werk en eventuele eigen bedrijf. Trouw blijven aan je opdracht.
Conversatio morum: dagelijks verbetermanagement, elke dag kleine stapjes vooruit/groeien.
De tweede regel gaat over het veranderen van je gewoonte of levensstijl. Een nieuwe gewoonte aanleren waar je iedere dag een beetje tijd aan besteedt, heeft op de lange termijn een enorme impact op je leven. Niet in 1 keer alles helemaal anders doen, maar kleine haalbare aanpassingen. Niet iedere dag een broodje bij de lunch kopen, maar gewoon je boterhammen meenemen bespaart op de lange termijn een hoop geld.
Obedientia: de kunst van het aandachtig luisteren en gehoor geven.
De derde regel heeft betrekking op gehoorzaamheid. Dit is niet braaf zijn, maar juist willen luisteren naar adviezen, je iets laten gezeggen, het willen opgeven van je eigenwijsheid. Oftewel oprecht openstaan voor anderen en ter harte nemen wat ze te zeggen hebben.

 

Je leven inrichten gebaseerd op de Benedictijnse geloften is niet makkelijk. Het vraagt toewijding en bewust leven. Het is toepasbaar op alles en als je het voor elkaar krijgt om hier gehoor aan te geven dan merk je dat er een enorme kracht uit voort komt.

BRON EN INFORMATIE
  • Benedictijnse levenskunst voor mensen van nu. Auteur: Petra Altmann en Oldilo Lechner
  • Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven. Auteur: Wil Derkse

Reacties zijn gesloten.