Algemeen

Crowdlending

Wat is crowdlending?

Crowdlending, ook wel bekend als Peer-to-Peer Lending (P2P) en/of Peer-to-Business Lending (P2B), laat particulieren via online-platforms geld lenen aan elkaar en/of aan bedrijven in ruil voor een mooi rendement. 
Deze platformen halen hierdoor de traditionele en vaak dure financiële intermediairs, zoals banken en kredietbedrijven, uit het proces.
Waar Peer-to-Peer (P2P) particulieren in staat stelt hun geld aan andere personen uit te lenen (vaak in de vorm van consumentenleningen), biedt Peer-to-Business (P2B) particulieren de mogelijkheid geld te lenen aan bedrijven.
De leningen kunnen ongedekt zijn of worden gedekt door onroerend goed, auto of andere eigendommen.
Rentetarieven kunnen worden ingesteld door de platforms of door kredietverstrekkers zelf. Ze plannen ook betalingen in maandelijkse termijnen of een zgn. ‘ballonbetaling’ aan het einde van de termijn.
Crowlending is de laatste jaren enorm populair geworden, zowel in Europa als Amerika. Elke maand sluiten steeds meer beleggers zich aan bij crowdlendingplatforms om zodoende toegang te krijgen tot nieuwe investeringsmogelijkheden. En ook komen er steeds meer platforms en aanbieders van deze leningen bij.

Rendementen van 4% tot 15%

De rente op spaarrekeningen is momenteel niet meer echt aantrekkelijk. Je spaargeld  op een spaarrekening bij een bank verdampt al snel door de inflatie en lage rente die er tegenover staat.
Beleggers begonnen te zoeken naar alternatieve manieren om te beleggen en wendde zich onder andere tot crowdlendingplatforms die doorgaans rendementen bieden van 4% tot zelfs 15% of meer. 
Het rendement is uiteraard afhankelijk van o.a. de aard en duur van de leningen en de kredietkwaliteit, evenals de strategie en het risiconiveau van de belegger. 
Investeren in P2P en/of P2B leningen kan een veel hoger rendement opleveren dan bijvoorbeeld geld op een spaarrekening of depositorekeningen met vaste looptijd. 

Er bestaan vele verschillende crowdlendingplatforms die investeringsmogelijkheden bieden in persoonlijke leningen, autoleningen, bedrijfsleningen en (overbruggings)kredieten in onroerend goed. Om risico te spreiden in het belangrijk om te diversifiëren over verschillende platforms, landen en (soorten) leningen. Ook kan het risico worden beperkt door gebruik te maken van de zogenaamde terugkoopgarantie (buyback) die de meeste platforms aanbieden.

Risico’s

Een rendement van gemiddeld 10% klinkt natuurlijk mooi. Zeker wanneer je op zoek bent naar meer dan wat je op jouw spaarrekening krijgt. Maar hou er wel even rekening mee dat geen enkel hoger rendement zonder (hogere) risico’s is. Het risico bij crowdlending kun je verdelen in drie factoren:

 • Platform-risico: het platform waar je kunt investeren in leningen kan, net als elk ander bedrijf, failliet gaan. Doorgaans zijn er echter ‘zekerheden’ ingebouwd om in dat geval je investeringen(de leningen) door anderen af te laten handelen.
 • Leningverstrekker-risico: het platform verzamelt in veel gevallen leningen van diverse leningverstrekkers, welke dan aan investeerders als investeringsmogelijkheden worden aangeboden. Deze verstrekkers handelen de daadwerkelijke lening af met de lener. Mocht een verstrekker failliet gaan, dan is er een kans dat investeerders een deel van hun geld verliezen.
 • Lener-risico: het kan zijn dat leners (particulier of bedrijf) hun financiële verplichting niet nakomen en dus hun lening niet of niet op tijd terugbetalen. Over het algemeen zorgen veel platformen er dan voor dat de lening teruggekocht wordt (terugkoopgarantie/buyback), gaan over tot inschakelen van incassoprocedures of verkopen het eventuele onderliggende onderpand waarna investeerders (vaak) hun investering (geheel of gedeeltelijk) alsnog terugkrijgen. Maar het kan natuurlijk dat dit niet het geval is, waardoor jij risico loopt.

Deze risico’s dien je goed in overweging te nemen en jezelf zo goed mogelijk tegen in te dekken. Ik beperk zelf veel van deze risico’s door alles zo goed mogelijk te spreiden: over diverse platforms en binnen de platforms (bv. verspreiding over diverse loanoriginators met goede ratings/prestatie, meerdere leningen met kleine bedragen in plaats van een aantal grote leningen). Bij P2P leningen investeer ik vaak een bedrag van hooguit €10 tot €50 per lening, bij P2B hooguit een bedrag van van € 50 tot € 500, e.e.a. natuurlijk afhankelijk van je totale investeringsvermogen en het aanbod van investeringsmogelijkheden. Daarnaast adviseer ik om nooit al je spaargeld te beleggen in crowdlending. Zie ook onder ‘beleggingsstrategie’.

Terugkoopgarantie versus hogere rente

Een belangrijke factor die de relatie tussen risico en rendement beïnvloedt, is de terugkoopgarantie(buyback). Kort gezegd is de terugkoopgarantie een garantie die wordt verstrekt door de leninggever (meestal het platform of hun partners) dat, als de leningbetalingen worden vertraagd, jij als belegger  je investering terugkrijgt. 
Het voordeel van een terugkoopgarantie is duidelijk, omdat hierdoor het risico van wanbetaling van de belegger wordt weggenomen en bij de leninggever wordt geplaatst.
Het nadeel van terugkoopgaranties is dat de leninggever voor deze service moet worden betaald, meestal in de vorm van een lager rentepercentage/rendement.

Een crowdlending-platform kiezen

Het kiezen van het beste crowdlending-platform hangt volledig af van persoonlijke voorkeuren. Het juiste platform voor de een is misschien niet de voorkeur van de ander.
Veel platforms bieden verschillende strategieën binnen hun platforms, waarmee je kunt investeren in diverse soorten leningen die passen bij de specifieke behoeften van elke individuele investeerder.

Voor sommige investeerders is één platform voldoende, hoewel dat niet is aan te bevelen omdat de gehele investeringsportefeuille dan van dat platform afhankelijk zal zijn. In dat opzicht is spreiding over meerdere platform verstandiger.

Ik hanteer momenteel zelf een spreiding over ±15 verschillende platforms. Zie verder onder Platforms en Portfolio. Dit zijn onder crowdlenders momenteel populaire platforms in Europa.

Starten met crowdlending

Om te starten met crowdlending adviseer ik je na oriëntatie op de diverse platforms te beginnen met bv. platforms als Mintos, Peerberry, Inrento en Collin Crowdfund en dan geleidelijk uit te breiden naar andere platforms.

Bij bijna alle platforms moet je jezelf legitimeren. Dit is o.a. om witwassen van geld moeilijker te maken. Je rekening (en geld) wordt ook beveiligd doordat het gekoppeld wordt aan de bankrekening vanwaar je je eerste storting gedaan hebt. Uitbetalen kan dan alleen naar die ene gekoppelde bankrekening. Zo weet je dat niemand anders je geld kan ontvangen.

Veel crowdlendingplatforms hebben ook een automatische modus (autoinvest). Het platform investeert dan automatisch alle binnenkomende bedragen voor je in de leningen die op dat moment beschikbaar zijn. Vooraf geef je aan waar deze nieuwe leningen aan moeten voldoen. Zo kan je minimum en maximum rentepercentages en looptijden opgeven, kiezen uit welke landen de leningen mogen komen, en of je alleen leningen met terugkoopgarantie wil. Vervolgens worden je stortingen en ook de ontvangen rentes en aflossingen steeds opnieuw automatisch geïnvesteerd.

Beleggingsstrategieën

Het is belangrijk van tevoren een strategie te kiezen. Een strategie stelt je in staat om:

 • Te weten wat je doet: je investeert niet blindelings.
 • Prestaties te meten: een beleggingsstrategie omvat een verwacht rendement van de investering.
 • Keuze te evalueren: wanneer je  weet wat je wilt bereiken, kunt je de resultaten evalueren en bepalen of je je strategie wilt of moet wijzigen.

Er zijn veel soorten beleggingsstrategieën. Welke je moet kiezen, hangt af van je persoonlijke voorkeuren.

Veel mensen investeren niet, omdat ze bang zijn hun geld te verliezen. En dat is op zich een goed uitgangspunt totdat je de basis leert. Maar uit angst niet beleggen is geen goede langetermijnstrategie. Het is geen garantie dat je je geld niet zult verliezen. In feite is niet beleggen een garantie dat de waarde van je geld in de loop van de tijd zal dalen. Inflatie zal langzaam maar zeker je spaargeld wegeten.

Mijn beleggingsstrategie is momenteel gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

 • 1e prioriteit is het aflossen van mijn hypotheek en zo schuldenvrij worden (per 2023 gerealiseerd);
 • 30-50% van mijn vermogen in geld, in cash spaargeld op de bank (deels in depositorekeningen);
 • 30-50% van mijn vermogen in geld, in aandelen (vnl. ETF’s en aandelen, zie onder Aandelen en Portfolio);
 • maximaal 20% van mijn vermogen in geld, beleggen/investeren in crowdlending en dit verdeeld over diverse platforms en onderverdeeld in P2P, P2B en vastgoedinvesteringen, diverse looptijden en risico’s (zie onder Platforms en onder Portfolio).

Met betrekking tot crowdlending hanteer ik nog de volgende extra principes: 

 • Investeer voornamelijk in ‘beveiligde’ P2P-leningen met BuyBack-garantie en P2B met onderpand.
 • Geen investeringen in kleine of onredelijke/onrealistische platforms.
 • Alleen investeringen in P2P-leningen in de EUR-valuta.
 • Rentetarieven van minimaal 7% op jaarbasis bij leningen. Aangezien er altijd een bepaald risico resteert bij het beleggen in crowdlending, investeer ik alleen in leningen / platforms die een rendement van ten minste 7% bieden.
 • Investeer voor een groot deel in langlopende leningen (12-72 maanden) met onderpand (auto, vastgoed, etc.)

Lees ook de Disclaimer.

Reacties zijn gesloten.