Belastingen op vermogen

De Nederlandse Belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst uit vermogen, maar een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen. Het zogenaamde fictieve rendement. Dit systeem wijkt af van de rest van Europa, waar over het algemeen gewoon belast wordt op werkelijke opbrengst uit vermogen.
Als je vermogen hebt en rendement maakt met beleggingen, zijn belastingen waar een belegger rekening mee dient te houden: dividendbelasting, buitenlandse bronbelasting en vermogensbelasting(vermogensrendementsheffing).

Dividendbelasting

Heb je aandelen of fondsen die dividend uitkeren? Dan wordt over het uitbetaalde bedrag dividendbelasting ingehouden. Ondernemingen in Nederland zijn verplicht om 15%
dividendbelasting in te houden en over te dragen aan de belastingdienst. Dit bedrag is vervolgens te verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting.
Voor ondernemingen in het buitenland kan het af te dragen percentage echter verschillen. Zo wordt bijvoorbeeld op Amerikaanse aandelen 30% dividendbelasting ingehouden in plaats van 15%. Gelukkig heeft Nederland verdragen met landen als de Verenigde Staten gesloten. Dit betekent dat het overschot aan dividendbelasting mogelijk gedeeltelijk of volledig is terug te vorderen. Of volledige terugvordering mogelijk is, hangt echter af van de afspraken die tussen beide landen zijn gemaakt. Zie voor meer informatie Belastingdienst.

Buitenlandse (bron)belasting

Voor particulieren geldt in vrijwel alle gevallen dat het geïnvesteerd vermogen via crowdlending of buitenlandse spaarrekeningen onder box 3 van de inkomstenbelasting valt. 
Buitenlandse crowdlending platforms en bankens houden mogelijk op rente-inkomsten automatisch 15-30% (bron)belasting in en draagt deze af aan de belastingdienst van dat land. Binnen Europa bestaan er verdragen ter voorkoming van het betalen van dubbele belasting. Meestal mag je de in het buitenland betaalde bronbelasting verrekenen met de Nederlandse inkomstenbelasting, waarbij je niet meer mag verrekenen dan er als buitenlandse bronbelasting is ingehouden en is er ook een maximum opgenomen in het belastingverdrag tussen Nederland en het andere land. Hier kun je bijvoorbeeld de lijst van belastingverdragen zien.
Stel dat er volgens een verdrag maximaal 15% mag worden ingehouden op je dividend of rente in het andere land, maar er wordt 30% daadwerkelijk ingehouden. Dan kan je toch slechts 15% verrekenen. Dat is de reden dat je op de aangifte naast de ingehouden buitenlandse belasting ook het totale ontvangen bedrag aan rente of dividend moet invullen. Het programma houdt dan rekening met die maxima.

Buitenlandse belasting en woonplaatsverklaring

Sommige buitenlandse platforms en banken zijn verplicht om belasting in te houden over de rente die je ontvangt. Soms kun je door het opsturen van een woonplaatsverklaring (’tax residency document’) zorgen dat er minder belasting wordt ingehouden.
De woonplaatsverklaring moet je apart aanvragen bij de belastingdienst. Met die verklaring geeft de belastingdienst aan dat je in Nederland belastingplichtig bent, en als een land een belastingverdrag met Nederland heeft gesloten, dan zal dat land minder belasting inhouden. 
Een woonplaatsverklaring kan je aanvragen door een e-mail te sturen naar woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl. In de e-mail moet je je naam, BSN nummer vermelden, en ook het verdragsland en het jaar waarvoor je de verklaring aanvraagt. Hier kan je meer informatie vinden over het aanvragen van de woonplaatsverklaring.
Binnen een paar weken ontvang je de verklaringen van de belastingdienst. Deze kan je inscannen en uploaden bij de platforms die hierom vragen.

Vermogensrendementsheffing 2023

De vermogensrendementsheffing is de belasting die particulieren over hun vermogen moeten betalen. De regels omtrent deze belasting veranderen bijna jaarlijks. Het is daarom niet altijd even duidelijk hoeveel je moet afdragen.

Voor 2023 gelden de volgende feiten:

  • Tot 57.000 euro betaal je geen belasting over je vermogen.
  • Voor partners geldt dus een vrijstelling tot 114.000 euro.
  • Het belastingpercentage voor grote vermogens gaat omhoog van 31% naar 32% in 2023.
  • De 32% belasting wordt alleen geheven over het rendement dat je hebt behaald.
  • Het percentage zal in stappen omhoog gaan tot 34% in 2025.
  • Voor bepaalde ‘groene beleggingen’ krijg je extra vrijstelling.

Het belastingpercentage wat je uiteindelijk moet betalen hangt af van je vermogensmix.

Vermogensrendementsheffing 2023, belastingpercentages

Je betaalt dus belasting over het rendement dat je met spaargeld en beleggen hebt behaald. De belastingdienst kijkt in 2023 echter nog niet naar het werkelijke rendement dat je hebt betaald. Dat is vanaf 2026 wel de bedoeling.

Tot die tijd gaat de belastingdienst uit van een fictief rendement waarover je belasting moet betalen. De voorlopige rendementspercentages waar de belastingdienst vanuit gaat zijn als volgt:

  • Spaargeld: 0,36% (voorlopig percentage, definitieve percentage wordt vastgesteld in februari 2024).
  • Beleggingen en andere bezittingen (waaronder crowdlending): 6,17%.
  • Schulden: 2,57%.

Je betaalt dus de 32% belasting over bovenstaande rendementspercentages. Concreet betekent dat het volgende:

VermogenscategorieFictief rendementTe betalen belasting
Spaargeld0,36%0,12% (32% van 0,36%)
Beleggingen, etc.6,17%1,97% (32% van 5,53%)
Schulden2,57%0,82% (32% van 2,57%)

Wat dit voor jouw situatie betekent, kun je berekenen met de hulptool van de belastingdienst.

Lees ook de Disclaimer.

Reacties zijn gesloten.